Research interests

Algebraic geometry

Ekaterina Amerik; Igor Artamkin; Artem Avilov; Fedor Bogomolov; Aleksej Bondal; Christopher Brav; Ivan Cheltsov; Petr Dunin-Barkowski; Alexander Efimov; Alexander Esterov; Evgeny Feigin; Mikhail Finkelberg; Anton Fonarev; Sergey Galkin; Alexei Gorinov; Sergey Gorchinskiy; Alexey Gorodentsev; Evgeny Gorsky; Valery Gritsenko; Dmitry Kaledin; Ludmil Katzarkov; Maxim Kazaryan; Valentina Kiritchenko; Igor Krichever; Nikon Kurnosov; Karine Kuyumzhiyan; Aleksandr Kuznetsov; Sergei Lando; Andrey Levin; Sergei Lvovski; Nikita Markaryan; Sergey Natanzon; Igor Netay; Andrey Okounkov; Denis Osipov; Yuri Prokhorov; Viktor Przyjalkowski; Marat Rovinsky; Sergey Rybakov; Leonid Rybnikov; Konstantin Shramov; Evgeny Smirnov; Alexander Tikhomirov; Vladlen Timorin; Andrey Trepalin; Viktor Vassiliev; Misha Verbitsky; Vadim Vologodsky; Ilya Zhdanovskiy; Vladimir Zhgoon.

Combinatorics

Igor Artamkin; Mikhail Bershtein; Yuri Burman; Petr Dunin-Barkowski; Alexander Esterov; Evgeny Feigin; Evgeny Gorsky; Valentina Kiritchenko; Karine Kuyumzhiyan; Ievgen Makedonskyi; Igor Makhlin; Grigori Olshanski; Mikhail Skopenkov; Evgeny Smirnov.

Differential equations and dynamical systems

Mikhail Blank; Vladimir Chepyzhov; Alexey Glutsyuk; Yuly Ilyashenko; Alexey Klimenko; Alexander Kolesnikov; Alexander Krasnoselskii; Mauro Mariani; Vladimir Poberezhny; Stanislav Shaposhnikov; Alexandra Skripchenko; Vladlen Timorin; Ilya Vyugin; Kirill Zybin.

Differential geometry

Fedor Bogomolov; Yuri Burman; Ivan Cheltsov; Maxim Kazaryan; Alexander Kolesnikov; Ian Marshall; Alexei Penskoi; Petr Pushkar; Ossip Schwarzman; Nikolay Tyurin; Viktor Vassiliev; Misha Verbitsky.

Functional analysis and noncommutative geometry

Vladimir Bogachev; Alexander Kolesnikov; Alexei Pirkovskii; Pavel Semenov.

Geometric and algebraic topology

Aleksej Bondal; Yuri Burman; Petr Dunin-Barkowski; Alexei Gorinov; Evgeny Gorsky; Dmitry Kaledin; Maxim Kazaryan; Anton Khoroshkin; Sergei Lando; Nikita Markaryan; Sergey Natanzon; Petr Pushkar; Pavel Semenov; Mikhail Skopenkov; Alexandra Skripchenko; Viktor Vassiliev; Ivan Yaschenko.

Logic and algorithms

Lev Beklemishev; Andrey Kudinov; Yuri Savateev; Daniyar Shamkanov; Valentin Shehtman.

Mathematical and theoretical physics

Sergey Apenko; Petr Arseyev; Mikhail Bershtein; Mikhail Blank; Aleksej Bondal; Petr Dunin-Barkowski; Boris Feigin; Mikhail Finkelberg; Sergey Khoroshkin; Igor Krichever; Andrey Levin; Alexey Litvinov; Sergey Loktev; Andrey Losev; Vladimir Losiakov; Andrey Marshakov; Ian Marshall; Sergey Natanzon; Andrey Okounkov; Alexander Orlov; Alexei Penskoi; Vladimir Poberezhny; Andrei Pogrebkov; Alexander Povolotsky; Pavel Pyatov; Alexei Rosly; Leonid Rybnikov; Pavel Saponov; Andrew Semenov; Aleksander Sergeev; Vyacheslav Spiridonov; Takashi Takebe; Anton Zabrodin; Kirill Zybin.

Mathematical education

Igor Netay; Natalia Pokhodnya; Pavel Semenov; Ivan Yaschenko.

Number theory and arithmetic geometry

Sergey Galkin; Sergey Gorchinskiy; Valery Gritsenko; Andrey Levin; Denis Osipov; Marat Rovinsky; Ossip Schwarzman; Vadim Vologodsky; Ilya Vyugin.

Probability theory and stochastic processes

Mikhail Blank; Vladimir Bogachev; Alexander Kolesnikov; Mauro Mariani; Andrey Okounkov; Grigori Olshanski; Stanislav Shaposhnikov.

Representation theory

Mikhail Bershtein; Aleksej Bondal; Boris Feigin; Evgeny Feigin; Mikhail Finkelberg; Evgeny Gorsky; Ludmil Katzarkov; Anton Khoroshkin; Sergey Khoroshkin; Valentina Kiritchenko; Sergey Loktev; Ievgen Makedonskyi; Igor Makhlin; Andrey Okounkov; Grigori Olshanski; Marat Rovinsky; Leonid Rybnikov; Aleksander Sergeev; Vladimir Zhgoon.